Photo |Banni Sandhu


St studio presents PHOTO by Banni Sandhu Ft. JASS Bajwa Storeya mai paneya jo machan machaneya dhan dhan ik war jatti ne karane aaShokeen 6 foot da ne jave dil lut da ne naal layea lava jatt naal sofi man da ne pee ke sida khad da ne photo kida pava jatt naa Sofi man…